KONTAKTY

Petr Caprata
Měník 23
503 64 Měník
tel: +420732428762
caprati(a)caprati.cz
skype: SVICKAR

Vítejte na stránkách věnujících se kurzům Matrix energie. Toto nejsou oficiální stránky Kristiána Beňa. Kompletní seznam všech Kristiánových seminářů najdete na jeho stránkách www.matrixenergie.sk

FORMY PRAKTICKÉHO UPLATNĚNÍ JSOU OPRAVDU ŠIROKÉ

Při práci s kvantovým polem se klient dostává do stavu, kdy je možné "programovat" jeho fyzickou i mentální strukturu. Z tohoto důvodu je možné s člověkem pracovat a měnit jeho aktuální stav těla i mysli, se všemi z toho vyplývajícími benefity. Ty se následně projeví ve fyzické realitě.
Z principů kvantového pole, které tvoří nekonečné množství možností a ve kterém se nachází vše v každém jednom bodě, bez ohledu na čas a prostor, si vědomě vytvoříme, nebo pokud chcete vybereme realitu podle našich představ.
Při tomto procesu dochází ke změnám, které vnímáme jako "vyléčení", jen s tím rozdílem, že změny probíhají na úrovni jejich skutečného zdroje. Tato metoda práce s kvantovým polem je rovněž výborným prostředkem pro duševní a mentální přípravu lidí působících v profesích, které vyžadují jejich zvýšenou odolnost vůči stresu a tlaku okolí.
Vrcholoví top manažeři, či sportovci mohou využít její benefity při své profesní přípravě, jejímž prostřednictvím dokážou svůj osobní potenciál využít do maximální míry, bez nežádoucího vlivu mentálních bloků, které velkou měrou ovlivňují jejich výkon.
Pravidelné vystavení člověka účinkům kvantového pole vede ke zrychlené rekonvalescenci a opětovnému nastolení fyzické i mentální rovnováhy.

Pro více informací a případný zájem ukázky práce mě neváhejte kontaktovat. 

M2NiNzM0Zm