O MATRIXU

CO je energie matrixu?

Jde o silové pole, v němž se nacházejí všechny informační vzory, s nimiž, jak jejich nedílná součást, můžeme aktivně a vědomě pracovat az nichž naším vědomím vytváříme naši fyzickou realitu.

Jde o základní stavební jednotku všeho kolem nás, která se v moderních dějinách zvykne označovat jako kvantové pole. O jejích účincích se můžeme dočíst v nejstarších spisech, které významně ovlivnily formování lidských dějin. Tato síla byla postupem času (povětšinou ze zištných důvodů) zahalená do mlhy tajemství a mystérií. Skupiny lidí, kteří měli zkušenosti s jejími účinky si po uvědomění možností, které jim přístup k ní nabízí, postupně uvědomili, že se pro ně může stát nástrojem demonstrace jejich síly, zastrašování a tedy obecným přístupem k neomezené moci.

Těch pár jednotlivců, kteří tuto sílu využívali pro obecné blaho a prospěch ostatních, postihly ve většině případů osobní tragédie. Ty jim připravili právě ti, kteří si podíl na své moci nechtěli nechat nikým vzít. Dnes se na těch pár "spravedlivých" díváme jako na proroky, světce, či  mesiáše a při tom to byli obyčejní lidé s dobrými úmysly.

Je proto třeba, abychom při představě kvantového pole zapomněli na všechny tyto mýty, legendy a realitu zkreslující fakta. Abychom se dokázali na kvantové pole podívat očima dnešního člověka, bez předsudků a myšlenkových omezení. Pokud to dokážeme, tak získáme přístup k neomezeným možnostem výběru naší osobní fyzické reality v níž se nacházíme, a kterou můžeme jednoduchými postupy formovat.

MmVlY