Úvod » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Jsme jedním z organizátorů kurzů MATRIX ENERGIE pod vedením certifikovaného lektora Kristiána Beňa. Staráme se o kurzy, které jsou v Hradci Králové a k těmto kurzům vám také můžeme podat všechny organizační informace.

Účast na všech akcích je dobrovolná. Seminář, kurz nebo přednáška není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. Pokud je zájemce o účast na seminář diagnostikován s nějakou vážnější psychickou poruchou, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora, lektor ( nebo pořadatel) má právo tomuto zájemci odmítnout účast na semináři.
Účastník je v celém průběhu semináře za sebe odpovědný. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení.

Nárok na účast na semináři vzniká po uhrazení ceny semináře. Právem lektora (pořadatele) je odeslat účastníka z kurzu, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude poplatek za seminář zcela navrácen. Účastník může kdykoliv seminář na vlastní odpovědnost opustit. V tomto případě se poplatek za seminář nevrací.

Po uhrazení platby a přijetí potvrzení o úhradě lektorem (pořadatelem) bude zájemce závazně přihlášen na objednanou akci - seminář.

Místo pořádání akce může být dodatečně změněno. Uskutečnění akce může být z vážných důvodů ze strany pořadatele zrušeno. V tomto případě, se platba v plné výši vrací aktivně přihlášeným zájemcům a to nejdéle do 30-ti dnů od zrušení avízované akce.

Po objednání semináře je tato objednávka závazná. Po této době v případě Vámi požadovaného storna souhlasíte s uhrazením poplatků za storno 10% z fakturované částky i když nedošlo ještě k jejímu zaplacení. V případě již uhrazené platby je storno a vrácení platby účtováno poplatkem 500,-Kč. Dvacet dnů před zahájením semináře již nelze vrátit platbu za ubytování, tato platba propadá ve výši 100% poskytovateli ubytovacích služeb. Prosíme a dodržení termínu splatnosti. Vaše objednávka bude uhrazena bankovním převodem.

Dojde-li k dodatečnému zrušení přihlášky ze strany zájemce (objednatele) již po uhrazení semináře, do 14-ti dnů před zahájením akce, vrací se zájemci (objednateli) platba ve výši 80% z ceny semináře, nebo může být nabídnut náhradní termín obdobné akce. Pokud však dojde ke stornování přihlášky po tomto termínu, platba propadá v plné výši ve prospěch pořadatele příslušné akce.

Speciální požadavky zapište do kolonky „Poznámky“ v přihlašovacím formuláři. Pořadatel akce se je bude snažit řešit ve prospěch klienta, ale tato možnost není dopředu zaručena. Na pozdější požadavky již nebude brán zřetel.

Provozovatel kurzů, seminářů a přednášek si vyhrazuje právo výše uvedené podmínky kdykoliv změnit, budou-li to vyžadovat okolnosti a potřeby dostatečně kvalitního zabezpečení pořádané akce.


NGQ0NDY4