» Vrcholový sport

Vrcholový sport.

Při předpokládané optimální fyzické připravenosti, je rozhodujícím faktorem pro dosažení maximálního výkonu, mentální síla daného jednotlivce. Známá teze, že vítězství se rodí "v hlavě", je obecně platná.

Proto všechny světové vrcholové sportovní osobnosti věnují svému mentálnímu tréninku stejnou pozornost, jako tomu fyzickému. Při správném využití potenciálu kvantového pole, dokážeme jednotlivce dostat do optimálního mentálního nastavení během pár desítek minut, bez nutnosti přerušit jeho fyzickou sportovní přípravu.

Mentální bloky, kterým čelí každý z nás, ovlivňují naše jednání i náš výkon. Sportovec, stejně jako každý jiný jedinec, se nemůže zcela izolovat od vlivu vnějšího prostředí, ve kterém se pohybuje. Problémy v rodině, či v kolektivu, se kterým přichází do bezprostředního kontaktu, velkou měrou ovlivňují jeho mentální stav, který zase ovlivňuje jeho sportovní výkon.

A právě správně vedeným působením a využitím vhodných prostředků této metody na úrovni jeho osobního kvantového pole, je možné mentální nastavení jednotlivce upravit podle žádoucích požadavků, které jsou optimální pro dosažení jeho maximálních výkonnostních limitů.

Tato metoda je vhodná pro všechny druhy sportovních odvětví s přihlédnutím k individuální dispozice a předpoklady. Jednoduše lze každému jednotlivci "na míru" upravit jeho osobní mentální profil, podle dané sportovní disciplíny a výkonnostních potřeb. Špičkové světové sportovní kluby, centra a akademie tuto metodu využívají a právě i na jejím základě dosahují jejich svěřenci špičkové výkony.

Pro více informací a případný zájem ukázky práce mě neváhejte kontaktovat.

ODNjNz